เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเอาเลขบัตรประชาชน

ทางด้านค่ายผู้ให้บริการมือถือ แจ้งเตือนประชาชนควรระมัดระวังการแจ้งเลขบัตรประชาชนผ่านการสอบถามทางโทรศัพท์ โดยมิจฉาชีพจะอ้างว่ามีการค้าง

ค่าชำระบริการ และจะทำการตัดสัญญาณการให้บริการ รวมไปถึงสัญญาณเกิดปัญหา โดยจะให้ผู้ใช้บริการกดหมายเลข 1 แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า

ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการบางรายหลงเชื่อได้กดหมายเลข 1 แต่กลับไม่มีเสียงตอบรับ และผู้ใช้บริการบางรายได้รับการแจ้งให้ไปชำระค่าบริการไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสัญญาณ

ภายใน 2 ชั่วโมง นั้นทางผู้ให้บริการแจ้งว่า ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลแต่ประการใด

อย่าได้หลงเชื่อและอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด